Oratorium Exodus gemengd koor SATB

6.9025.00

In dit oratorium volgen we in grote lijnen het leven van Mozes, de grote bevrijder van de Israëlieten uit het land van de slavernij.

De Farao in zijn wijsheid meent er goed aan te doen om alle jongetjes van de Israëlieten te laten verdrinken. Het is een heel andere wijsheid, namelijk die van gehoorzaamheid aan God van vier vrouwen, die het leven van Mozes redt. Zo wordt het plan van bevrijding uit het diensthuis in werking zet.

“Heer, als Gij niet met ons mee wilt gaan, doe ons van hier niet optrekken”.

Deze woorden van Mozes vormen de rode draad in dit oratorium. Er is heel wat voor nodig geweest om Mozes deze woorden te laten spreken. De driftkop, die een oppasser doodslaat, moet vluchten. Veertig jaren van bezinning achter de schapen van zijn schoonvader zijn nodig om hem te leren dat niet uit eigen kracht, maar alleen met God aan zijn zij, de weg naar de vrijheid open ligt.

Het volk moet kiezen: In vertrouwen op God de weg naar de vrijheid inslaan, met alle onzekerheid van dien, of terug naar de zekerheid van de slavernij. Iedere keer als de moed hen in de schoenen zinkt, komt God met zijn krachtige uitredding.

Israël moet nog veertig jaren in de woestijn zwerven om te begrijpen wat het betekent om in vrijheid te leven. Dan pas kan het beloofde land in bezit worden genomen. De Tien Woorden geven daarbij de richting aan.

Mozes mag het beloofde land zelf niet in, maar het visioen op de berg Nebo geeft hem een voorproef van de heerlijke toekomst voor het volk in het beloofde land. Wij kijken mee en krijgen zo een vooruitblik van onze toekomst in een wereld van vrede, recht en overvloed.

Let Op: prijzen “koorboek” zijn per koorlid. Wanneer u koor uit 60 leden bestaat, kunt u bij “aantal” kiezen voor “60”

Wissen