Oratorium “Schepping”

Het oratorium “Schepping” werd gecomponeerd door Johan Bredewout en voltooid in 2003. Het werk is geschreven voor gemengd koor en begeleiding. Johan Bredewout, een bekende componist in de koorwereld, heeft een zeer eigen stijl ontwikkeld die voor velen herkenbaar is.
Het ca. 45 minuten durende werk bestaat uit 25 delen. Vele daarvan zijn ook afzonderlijk uitvoerbaar. Er zijn 16 koordelen, 2 instrumentale delen en 7 tekstdelen die door een spreker gelezen kunnen worden. Het werk is ondanks zijn grootsheid over het algemeen vrij eenvoudig in te studeren. “Schepping” is integraal een mooi en dankbaar onderdeel in uw concertprogramma.
De prachtige inspirerende teksten voor dit werk zijn geschreven door Hans de Ruiter, die ook de teksten van het kerstoratorium “Een Nieuw begin” schreef. Johan voorzag deze teksten van mooie, aansprekende muziek, waarin de teksten zeer beeldend zijn getoonzet. De muziek is oorspronkelijk maar er zijn ook herkenbare elementen ingebouwd Zo is de melodie van het bekende lied “O, God die droeg ons voorgeslacht” in het stuk verwerkt.

BEKIJK ORATORIUM SCHEPPING

Inhoud en Muziek

Het oratorium “Schepping” kent de volgende delen:
Het woord – Begin – Licht – Het uitspansel – De aarde was nu woest en ledig – De derde dag – Hoe groot en machtig is de Heer – Zon en maan – Zegen – God zag dat het goed was – Hoe groot en machtig is de Heer – Schepping van de mens – Zijn beeld – En God zag alles wat Hij gemaakt had – Sabbat – Finale.

Begeleiding
Naast de standaard begeleiding door piano/orgel is er een uitgebreide begeleidingsversie beschikbaar. Deze is voor een klein ensemble van 11 instrumenten: viool, fluit, hobo, fagot, 2 trompetten, hoorn, 2 trombones, orgel en piano.

Inhoud
Het oratorium “Schepping” begint en eindigt met een aanhaling van de bekende woorden uit het evangelie van Johannes: “In den beginne was het woord…” Niet zonder reden: in het scheppingsverhaal dat we kennen uit het bijbelboek Genesis komen de woorden “en God zeide” maar liefst elf keer voor. “Schepping” volgt het verhaal uit Genesis op de voet en eindigt pas met de zevende dag, de sabbat, die vooruitwijst naar de eeuwige sabbat die God voor zijn schepping heeft bereid. We zijn niet de eersten die hierover spreken en zingen: ook de psalmdichters uit het Oude Testament werden geïnspireerd door de pracht van de schepping waarin zij de machtige hand van God herkenden. Zo zal men, de scheppingsdagen volgend, in dit oratorium ook veel woorden tegenkomen die ontleend zijn aan de Psalmen, afgewisseld door enkele liederen met een overdenkend karakter. De boodschap van dit oratorium wil zijn: het is Gods woord dat spreekt met macht, alles heeft voortgebracht, maar ook bewaart voor Zijn heerlijke toekomst!

Download gratis Demopartituren

Bestel koormuziek