Oratorium “Ruth”

Het oratorium “Ruth” werd gecomponeerd in opdracht van het Christelijk Regionaal koor Voices o.l.v. Jan Quintus Zwart ter gelegenheid van hun 1e lustrum in 2006.
Het werk bestaat uit 30 delen. Een aantal daarvan zijn, zoals ook bij de andere oratoria van Johan Bredewout, afzonderlijk uit te voeren. Er zijn 15 koordelen, 3 instrumentale delen en 12 tekstdelen die door een spreker gelezen kunnen worden.
Het werk is geschreven voor vierstemmig gemengd koor (SATB) en voorzien van orgel- en pianobegeleiding alsmede fluitpartijen.  Een aantal delen kan ook worden uitgevoerd met (koor)solisten, maar dit is niet noodzakelijk.

Oratorium RUTH VIDEO DEEL 1

Inhoud
Zoals de titel al aangeeft handelt het oratorium over het Bijbelboek Ruth. De bekende geschiedenis van Elimelech die met zijn vrouw Naömi en zijn twee zonen naar Moab uitwijkt.
Na enige tijd sterft Elimelech. De beide zonen trouwen met een Moabitische vrouw. De naam van de ene is Orpa, die van de andere Ruth. Nadat ze ongeveer 10 jaar in Moab hebben gewoond sterven ook de beide zonen. Naömi blijft achter met haar beide schoondochters. Later keren zij terug naar Bethlehem. Ruth trouwt daar met Boaz en uit hun huwelijk word Obed geboren. Hij is de vader van Isaï, die de vader van David is, de stamvader van Jezus.
Het is dit verhaal wat in alle schakeringen wordt bezongen.
 
Bezetting
Het oratorium kan uitgevoerd worden met orgel en pianobegeleiding. Hieraan toegevoegd kunnen worden fluit, trompet en contrabas.
Ook is er een orkestbegeleiding verschenen. Deze bestaat uit: strijkers, hobo, fluit, 2 trompetten, 2 trombones, hoorn en slagwerk. Tevens is er een orkestpartituur voor de dirigent.
 
Bestellen
Als u gaat bestellen is het handig om te weten dat de begeleidingsversie bedoeld is voor de dirigent/begeleiders en de SATB-versie voor de koorleden.
Promusic verstrekt u graag alle informatie.

Oratorium RUTH VIDEO DEEL 2

Download gratis Demopartituren

Bestel koormuziek