Oratorium het nieuw Jeruzalem

Dit oratorium Is geschreven voor koor, met begeleiding van orgel, piano, 5 stemmig koper, fluit en slagwerk.   De minimale begeleiding is orgel en piano.

Er zijn, naast alle nieuw gecomponeerde muziek, ook enkele herkenningspunten te vinden, in de vorm van bekende gezangen en bovendien in de melodie van het bekende “ Yeroeshalam shel Zahav”.

Bekijk Het nieuw Jeruzalem

Muziek

In dit Oratorium volgen we, in grote lijnen, het visioen van de apostel Johannes op Patmos uit De Openbaring van Johannes. De teksten worden echter afgewisseld met relevante gedeelten uit het Oude Testament en uit de Evangeliën.

Zó komt de werkelijkheid van het ‘aardse’ Jeruzalem in schril contrast te staan tot het Nieuwe Jeruzalem waar Johannes van schrijft. Maar we horen ook Zacharia al profeteren van die stad van vrede, trouw en gerechtigheid. De vraag van de dicipelen aan de Here Jezus over het ‘wanneer’ van Zijn wederkomst, de gelijkenis van de Wijze en dwaze maagden en het Dies Irea bepalen ons bij de ernst van het onderwerp. De troostvolle aankondiging van de bruiloft van het Lam en het lied van de overwinnaars,   voeren ons naar de bede: Kom, Here Jezus, Kom! Zo wil dit werk een uitdrukking zijn van het intense verlangen van de gelovigen aller tijden die, vertrouwend op Gods Woord, uitzien naar de dag waarop Zijn rijk van vrede en gerechtigheid zal aanbreken.

Alle tranen zullen dan gedroogd zijn als de gelovigen uit alle windstreken samenstromen in het Jeruzalem dat uit de hémel neerdaalt, waar Christus als koning heerst.

Download gratis Demopartituren

Bestel koormuziek en cd's