Kerstoratorium : “ OP WEG NAAR HET LICHT”

Voorwoord

Eeuwenlang hebben generaties van mensen uit gekeken naar de komst van de Messias, de beloofde Verlosser.  Profeten en psalmdichters, allemaal hebben ze uitdrukking gegeven aan het verlangen naar de vervulling van de belofte door God gegeven,  dat eenmaal de wereld verlost zou worden uit de duisternis van zonde en kwaad. Waar duisternis in de Bijbel  staat voor de ellende waarin de mens leeft, ver bij God vandaan, zo staat licht voor een nieuw leven in de nabijheid van de HEERE God: Een leven in gerechtigheid en vrijheid, verlost van het kwaad, zoals de HEERE dat in Zijn scheppingsplan eens bedoelde. Dit oratorium wil dat verlangen uitdrukken en ziet in de komst van de Heere Jezus in de kribbe van Bethlehem de vervulling van Gods belofte. De Heere Jezus zegt immers: “Ik ben het Licht der wereld”. Maar we blikken ook nog verder naar de uiteindelijke voltooiing als in het Nieuw Jeruzalem er geen zon of maan meer nodig is want de Heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam.

Luistervoorbeelden

album-art

00:00

Er zijn 2 versies beschikbaar:

  1. De oorspronkelijke voor  Vox Jubilans geschreven versie met af en opgesplitste stemmen binnen één partij  en een voorgeschreven sopraansolo partij.
  2. De aangepaste versie waarin alles vierstemmig blijft en er geen soliste is voorgeschreven.
    Deze versie zal voor de meeste koren het meest geschikt zijn en zal gelden als de standaardversie.
    Mocht u tóch de VoxJubilans versie willen bestellen overlegt u dat dan met de uitgeverij.

Het werk is in  opdracht van Hervormde Gemengde Zangvereniging “Vox Jubilans”  geschreven. De première was op 2e Kerstdag 2019 in De Doelen en de bladmuziek is nu ook voor uw koor beschikbaar.

Let op: de oorspronkelijke versie is speciaal voor Vox Jubilans  gedacht, , en heeft in een aantal delen opgesplitste stemmen en een voorgeschreven sopraansoliste. 

In principe wordt de aangepaste versie aanbevolen.   

Het stuk bestaat uit 15 delen, waarvan 2 instrumentale delen en 1 deel voor sopraan solo.
(In de aangepaste versie wordt dat deel door het koor gezongen.)

De begeleiding bestaat uit piano, orgel, strijkers, hobo, fluit, 2 trompetten en slagwerk.

Download gratis Demopartituren

BESTEL KOORMUZIEK & CD's