Christelijk Mannenkoor Staphorst

Sinds september 2019 is Johan Bredewout dirigent van het Christelijk Mannenkoor Staphorst. Hij volgde Peter Bos op, die het mannenkoor 21 jaar heeft geleid.

Het Christelijk Mannenkoor Staphorst vierde begin 2019 zijn 50e verjaardag. Zaterdag 23 februari 2019 was er het indrukwekkende jubileumconcert in De Levensbron in Rouveen. Tijdens dit concert werd de cd ‘… en Hij zal met je zijn’ gepresenteerd. Het bevat 17 liederen die door de koorleden zijn aangedragen. Andries Heidema, Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel, ontving het eerste exemplaar.

Na terugzien in dankbaarheid is er ook een vooruitzien in vertrouwen. Doel van het koor is en blijft om ‘op welluidende wijze – met hart en mond – het levendmakende Woord van God te vertolken’.

Christelijk mannenkoor Staphorst
Jaco Hoeve fotografie

Christelijk Mannenkoor Staphorst & Johan Bredewout

Johan Bredewout begeleidde het Christelijk Mannenkoor Staphorst in de afgelopen jaren vele malen tijdens concerten, een dvd-opname en ook bij cd-opnames. Hij kent de geschiedenis van het koor en heeft de ambitie om het verder uit te bouwen.

De bijna honderd mannen vormen niet alleen een koor; maar ook een vriendenkring van zangers die elkaar wekelijks ontmoeten op de donderdagvond; die elkaar ook weten te treffen in blijde en in droevige momenten van het leven.

Ruim vijftig jaar lang luidde de welmenende oproep van ‘t koor: Looft God, looft Zijn Naam alom! En ook de gunnende aansporing: Ga met God en Hij zal met je zijn. Die heilzame lofzang wensen de mannen en hun dirigent gaande te houden.

Het repertoire van het koor bestaat uit psalmen, gezangen en geestelijke liederen; hoofdzakelijk in de Nederlandse taal. De leden van het koor komen uit Staphorst, Rouveen en de wijde omgeving. Het koor geeft geregeld concerten; niet alleen in de regio, maar ook daarbuiten. Dan dragen de mannen het Staphorster kostuum. Ook is het koor verschillende malen te horen en te zien geweest in een uitzending van het EO-programma ‘Nederland Zingt’.