Christelijk Mannenkoor (Emmeloord)

In augustus 1963 verscheen in de lokale pers een oproep voor een vergadering “om te komen tot de oprichting van een christelijk mannenkoor”. De interesse hiervoor was volop aanwezig en de oprichting werd een feit.

De naamgeving van het koor geeft al aan dat het repertoire voor een groot deel  bestaat uit geestelijke liederen: zingen tot eer van God.

Alle jaren van zijn bestaan zingt het koor psalmen, gezangen, opwekkingsliederen enz. 

Sommige bewerkingen zijn gecomponeerd door de dirigent van het koor, Johan Bredewout. Ook heeft het CME oratoria van Johan uitgevoerd, o.a. ‘Een nieuw begin’ en ‘Schepping’.

Daarnaast is er volop ruimte voor klassiek repertoire en lichte muziek.

Het koor kent een aantal tradities. Zo wordt het repetitieseizoen in juni afgesloten met een gratis toegankelijk concert ‘Zingend naar de zomer’. Wel wordt dan een collecte gehouden voor een goed doel en de opbrengst van die collecte wordt door het koor aangevuld.

Op verzoek heeft het koor meegewerkt aan diverse benefietconcerten.

Een andere traditie is de medewerking aan een drietal adventsdiensten op de tweede adventszondag in drie verschillende kerken. De drie diensten verlopen identiek en hebben dezelfde voorganger. Al 56 jaar is het CME in deze diensten een graag geziene en gehoorde gast.

Ook werkt het koor mee aan kerkdiensten in de Noordoostpolder en daarbuiten.

Om de  vijf jaar wordt in theater ’t Voorhuys een lustrumconcert gegeven met medewerking van een orkest. Dit concert wordt, evenals andere concerten, door een groot publiek bezocht.

Op uitnodiging is het CME ook graag bereid buiten de poldergrenzen te concerteren.

Anne Kroeze is op piano en orgel de vaste begeleider van het koor.

De repetities op dinsdagavond verlopen op een ontspannen manier en worden door de koorleden veelal als een gezellig avondje uit beschouwd. Desondanks wordt er hard gestudeerd.

Het koor verwelkomt graag nieuwe leden om samen zingend God te eren en de onderlinge vriendschap te ervaren.