Christelijk Gemengd Koor De Zeeklank

Het Christelijk Gemengd Koor ‘De Zeeklank’ is in 1923 opgericht. De naam herinnert aan het feit dat Stad Vollenhove bij de oprichting nog direct aan de Zuiderzee lag. Het koor staat sinds 1984 onder de bezielende leiding van dirigent Johan Bredewout. Het repertoire van het koor is in haar bijna 100-jarig bestaan veelzijdig geweest en bestaat uit geestelijke muziek, klassieke stukken, vaderlandse liederen en andere bekende en minder bekende liederen. 

Op dit moment bestaat het koor uit 69 leden, onderverdeeld in 24 sopranen, 20 alten, 13 tenoren en 12 bassen. Tegenwoordig ligt het accent op het geestelijk repertoire en dit wordt uitgevoerd tijdens eigen concerten en optredens in de wijde omgeving door mee te werken aan concerten, kerkdiensten en zangdiensten. Daarnaast worden optredens gegeven in verzorgingstehuizen etc. Vanwege de vele optredens heeft het koor een eigen piano en een podium, die meegenomen worden naar de diverse locaties. We repeteren op de maandagavonden in de Voorhof, het verenigingsgebouw van de Gereformeerde kerk in Vollenhove.

CGK De Zeeklank

De Zeeklank over Johan Bredewout

Johan Bredewout is naast dirigent, pianist en organist tevens componist en arrangeur van vele muziekstukken en het koor heeft zich de laatste decennia met hart en ziel gewijd aan een aantal projecten van zijn hand. Dat begon in 1999 met de vertolking van zijn Psalmenproject, een twintigtal door hem bewerkte psalmen met teksten van o.a. Hans de Ruiter. Dit resulteerde in vele optredens en een prachtige Cd-opname met als titel ‘Ononderbroken’. Na het succes van deze psalmen kwam Johan in 2002 met het kerstoratorium ‘Een Nieuw Begin’, gevolgd door het oratorium ‘Schepping’, gebaseerd op het scheppingsverhaal uit het Bijbelboek Genesis. In 2006 volgde het oratorium ‘Ruth’, naar het gelijknamige Bijbelboek Ruth. Ter gelegenheid van het 85-jarig jubileum van het koor componeerde Johan in 2008 het Passie-Paasoratorium ‘Van Liefde Ongekend’. Daarna volgde in 2011 het oratorium ‘Het Nieuw Jeruzalem’, gebaseerd op het Bijbelboek Openbaringen en tot slot in 2015 het oratorium ‘Exodus’, waarin de uittocht uit Egypte en de tocht door de woestijn van het volk Israël bezongen worden. 

Alle genoemde oratoria werden vele malen uitgevoerd onder begeleiding van een aantal gerenommeerde musici en konden rekenen op een warm onthaal in volle kerken. Tevens werden zij op Cd uitgebracht. Het zijn alle schitterende werken, verrassend en aansprekend samengesteld die met groot enthousiasme door het koor gezongen worden. Het succes is mede te danken aan de prachtige teksten van Hans de Ruiter, die er in geslaagd is dicht bij de Bijbeltekst te blijven en de tekst en muziek op prachtige wijze te laten samenvloeien. Inmiddels kan er teruggekeken worden op twintig jaren van vruchtbare samenwerking en uit dankbaarheid hiervoor kwam de cantate ‘Dank U voor het Leven’ tot stand. Met de première in maart 2019 werd de langdurige samenwerking tussen Johan Bredewout, Hans de Ruiter en CGK De Zeeklank gevierd.