Dat zal feestelijk worden gevierd met een JUBILEUMCONCERT o.l.v. dirigent Johan Bredewout
op zaterdag 25 februari 2023 in de Grote Kerk te Vollenhove, aanvang 19.30 uur. Kerk open om 19 uur.

Honderd jaar geleden, in de winter van 1923, vond er een vergadering plaats van oud-leerlingen van de ‘School met
den Bijbel’, waar werd gesproken over de mogelijkheid om een koor op te richten. Op 12 februari 1923 werd de
oprichting van het Christelijk Gemengd Koor De Zeeklank een feit. De eerste voorzitter en tevens dirigent was dhr. P.
Jouwsma, het toenmalige ‘hoofd der school’. Het koor telde bij aanvang 43 leden.

Nu honderd jaar later wordt nog steeds enthousiast gezongen onder de bezielende leiding van Johan Bredewout, die
in 1984 als dirigent ons koor kwam versterken. Het repertoire is veelzijdig, het accent ligt op geestelijke muziek maar
bestaat ook uit klassieke stukken, vaderlandse liederen en andere bekende en minder bekende liederen. Favoriet
zijn de oratoria gecomponeerd door Johan Bredewout met teksten van Hans de Ruiter zoals o.a.: De Schepping,
Ruth, Van Liefde Ongekend en Exodus.

Naast het organiseren van eigen concerten en het verzorgen van zangavonden in verzorgingstehuizen wordt met
regelmaat medewerking verleend aan kerkdiensten, concerten en zangdiensten in de wijde omgeving. Het koor
bestaat nu uit 61 leden, afkomstig niet alleen uit Vollenhove maar vanuit de hele regio. De koorrepetities
kenmerken zich door een gezellige en ontspannen sfeer. Er zijn veel trouwe leden die al meer dan 40 jaar of langer
lid zijn en nog met evenveel enthousiasme zingen. Voor meer info: zie onze website www.zeeklank.nl

Uit de rijke zanggeschiedenis van het koor is een gevarieerd programma samengesteld voor dit jubileumconcert.
Medewerking wordt verleend door: Harm Hoeve (orgel), André van Vliet (vleugel), Arjan en Edith Post (trompet),
Marjolein de Wit (fluit), Yta van der Zwaag (hobo) en Mark Wester (slagwerk).

  • Kaarten bij de ingang € 12,50
  • Kaarten in de voorverkoop € 10,00
    bij Groenteboer Simon Dragt, Voorpoort 2, Vollenhove of
    bij Mieke Zandbergen via info@zeeklank.nl of mob: 06 51918108
    Van harte uitgenodigd om dit 100-jarig jubileum met ons mee te vieren!